Tin Y Tế

Hà Nội muốn xây 4 bệnh viện lớn ở các cửa ngõ, cứ 1 vạn dân sẽ có 30-35 giường bệnh – SKCD

Hà Nội muốn xây 4 bệnh viện lớn ở các cửa ngõ, cứ 1 vạn dân sẽ có 30-35 giường bệnh – SKCD

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Chương trình hành động số 25 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các bệnh viện, trong đó ưu tiên hoàn thành sớm 4 bệnh viện đa khoa lớn tại các cửa ngõ Thủ đô, hoàn thành chỉ tiêu 30-35 giường bệnh/vạn dân vào năm 2025.

Tăng tổng số lượng giường bệnh của các cơ sở y tế (tại các trung tâm y tế chuyên sâu, bệnh viện đa khoa các cấp) đến năm 2025 dự kiến đạt khoảng 21.880 giường bệnh, đến năm 2030 khoảng 24.380 giường bệnh. Phấn đấu tỉ lệ số giường bệnh của các cơ sở y tế cấp đô thị trên 1.000 dân đến năm 2025 là 2,8 đến năm 2030 là 3,2 và tối thiểu 15 bác sĩ/10.000 dân; đồng thời gắn với việc phát triển nguồn nhân lực bảo đảm việc vận hành khi hoàn thành đầu tư.

Hà Nội phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60-62%, đến năm 2030 đạt khoảng 65-75%. Đến năm 2025 hoàn thành 100% các quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch phân khu vệ tinh, quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng, quy hoạch chi tiết các khu vực cải tạo, tái thiết các khu chung cư cũ, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị trên địa bàn.

Phấn đấu tỉ lệ đất giao thông đô thị trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt từ 12-15%, đến năm 2030 đạt tỉ lệ 15-20%. Tỉ lệ vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 30-35% đến năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 45-50%.

Tỉ lệ đất giao thông đô thị (bao gồm giao thông tĩnh) trên đất xây dựng đô thị đến năm 2025 đạt từ 12%-15%, đến năm 2030 đạt tỉ lệ 15%-20%; vận tải hành khách công cộng đạt khoảng 30-35% đến năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 45-50%; Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đến năm 2025 đạt khoảng 7,8-8,1 m2/người, đến năm 2030 đạt khoảng 12-14 m2/người.

Phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 31 m2/người vào năm 2025, đến năm 2030 đạt 33 m2/người..

Tăng số lượng các trường trung học công lập và công lập tự chủ đến năm 2025 khoảng 135-140 trường, đến năm 2030 khoảng 150 trường; Tăng số lượng các trường tư thục đến năm 2025 khoảng 112-116 trường, đến năm 2030 khoảng 125-130 trường…

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 – 13.000 USD; tỉ trọng ngành công nghiệp văn hóa trong GRDP đến năm 2025 là 5%, đến năm 2030 là 8%; tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 là 70%, đến năm 2030 là 80%.

Đến năm 2050, hoàn thành đầu tư xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065; hệ thống đô thị-nông thôn được liên kết theo mạng lưới hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh và đảm bảo bền vững; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị…

Nguồn bài viết : https://nld.com.vn/suc-khoe/ha-noi-muon-xay-4-benh-vien-lon-o-cac-cua-ngo-cu-1-van-dan-se-co-30-35-giuong-benh-20230822124502236.htm

/* ]]> */